Loading

100

[[en]]Our ECO Products[[nl]]Onze ECO Producten

[[en]]Our solutions that are sustainable and complementary for any usage[[nl]]Onze oplossingen die duurzaam en complementair zijn voor elk gebruik

Eco Silicate System

[[en]]Silicate is an ecological raw material which can be used in new building and renovation. With its unique look and extremely powerful properties[[nl]]Silicaat is een ecologische grondstof die gebruikt kan worden bij nieuwbouw en renovatie. Met zijn unieke uitstraling en uiterst krachtige eigenschappen

Eco floor, eco wall, Eco object
[[en]]Explore our work[[nl]]ontdek ons werk

Hypertectum

[[en]]With our innovtive coatings, Hypertectum meets the increasing demand of our clients to achieve effective and sustainable products. [[nl]]Met onze innovatieve coatings voldoet Hypertectum aan de toenemende vraag van onze klanten naar effectieve en duurzame producten.

[[en]]Explore our work[[nl]]ontdek ons werk

Resign Company

[[en]]Resin Company has recently started working with ETS Europe silicate floors. The Eco poured floors are an innovative and environmentally friendly, self-leveling cast floors. It hardens quickly and is stress-free with a layer thickness of 2 to 40 mm.[[nl]]Resin Company werkt sinds kort samen met ETS Europe silicaatvloeren. De Eco gietvloeren zijn een innovatieve en milieuvriendelijke, zelfnivellerende gietvloer. Het verhardt snel en is spanningsvrij met een laagdikte van 2 tot 40 mmainable producten.

[[en]]Explore our work[[nl]]ontdek ons werk

Comfort heating

[[en]]The most efficient and energy efficient heating system for the residential and commercial markets.[[nl]]De meest efficiënte en energiezuinige verwarming voor de particuliere en zakelijke markt.


[[en]]- Curious about infrared heating? We at Comfort Heating have long wave heating panels from Prestyl and Heatscreen. This allows you to convert power to heat in an advanced way. The heat emitted by the heater is quickly felt, you do not have to wait long until the room is fully conditioned. Pipes are a thing of the past.

[[nl]]-Benieuwd naar infraroodverwarming? Wij van Comfort Heating beschikken over lange golf verwarmingspanelen van Prestyl en Heatscreen. Zodoende kunt u op een geavanceerde wijze stroom omzetten naar warmte. De warmte die de verwarming uitstraalt is snel voelbaar, u hoeft niet lang te wachten tot de ruimte geheel wordt geconditioneerd. Leidingen zijn verleden tijd.
[[en]]Explore our work[[nl]]ontdek ons werk

Dissoil Benelux

[[en]]A new efficient way of cleaning oil[[nl]]Een nieuwe hoogwaardige manier van olie opruiming.

[[en]]Nature’s own method for breaking down oil spill (biodegradation) – the only difference is that the natural process takes years compared to weeks.[[nl]]een Natuurlijke methode voor het afbreken van olie lekkages (biodegradatie) - het enige verschil is dat het natuurlijke proces jaren duurt in plaatsvan weken.
[[en]]Explore our work[[nl]]ontdek ons werk
Eco floor, eco wall

Ecological Craftmanship

Silicate is an ecological raw material which can be used in new building and renovation. With its unique look and extremely powerful properties

Explore our work
Hypertectum

Waterproof and protective coatings

With our innovative coatings, Hypertectum meets the increasing demand of our clients to avchieve effective and sustainable products

Explore our work
New Store Opened

We're in London

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life.

Explore our offices

[[en]]Our Process[[nl]]Ons proces

01

[[en]]Get in contact[[nl]]Neem contact op

[[en]]The form underneath will ask exactly what you are here for[[nl]]Het formulier hieronder vraagt precies waarvoor u hier bent.

02

[[en]]Unveil our products[[nl]]Ontdek onze producten

[[en]]We''ll take the time to explain everything we offer. Answer your questions and challenges[[nl]]We nemen de tijd om alles wat we aanbieden uit te leggen. Beantwoord uw vragen en uitdagingen

03

[[en]]Receive testers[[nl]]Ontvang testers

[[en]]Test our samples and see what you prefer the most[[nl]]Test onze monsters en zie wat voor u het beste past

04

[[en]]Become a recognized reseller[[nl]]Wordt een herkend verdeler

[[en]]We hope to have you onboard for the future[[nl]]We hopen u aan boord te hebben voor de toekomst