Loading

100

Over Ets Europe

[[en]]Products which have been developed from the technology of the twenty-first century.[[nl]]Producten die zijn ontwikkeld vanuit de technologie van de eenentwintigste eeuw.

[[en]]Our Clients Know Best[[nl]]Onze klanten weten het best

[[en]]If you're happy, so are we[[nl]]Als jij blij bent, zijn wij dat ook

Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.
Sarah Smith
Lead Developer, Flowbase
Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.
Craig Sams
Lead Developer, Flowbase
Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.
Simon Lee
Lead Developer, Flowbase
[[en]]Introduction[[nl]]introductie

[[en]]ETS Europe is an innovative and dynamic company, which has been developed from the technology of the twenty-first century, and has created a number of high quality products and systems. With our innovative products, we respond to the increasing demand of our customers for effective and sustainable products.
We can fall back on years of experience in the industry of chemicals and construction, and provide solutions for waterproofing of buildings and structures in both products of renovation and new construction.[[nl]]Ets-Europe is een innovatief en dynamisch bedrijf dat vanuit technologie van de 21 eeuw een aantal hoogwaardige producten en systemen heeft ontwikkeld. Met onze vernieuwende producten spelen we in op de steeds grotere vraag van onze klanten naar effectieve en duurzame producten. Wij kunnen hierbij terugvallen op jaren ervaring in de bouwchemische nijverheid en bieden oplossingen voor waterafdichting en bescherming van gebouwen en kunstwerken, in zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten.

[[en]]Because of the demand of our customers, ETS Europe has developed a number of high quality products and systems[[nl]]Vanwege de vraag van onze klanten heeft ETS Europe een aantal hoogwaardige producten en systemen ontwikkeld.

[[en]]These products range from mortars for concrete repair and protection of concrete, to specialized, protective and waterproof coatings. The products and systems are created for specific applications in the sector of construction, industry, food and the pharmaceutical sector.[[nl]]Deze producten variëren van mortels voor betonreparatie en -bescherming tot gespecialiseerde, beschermende en waterdichte coatings. De producten en systemen worden gemaakt voor specifieke toepassingen in de bouw, de industrie, de voedingsmiddelenindustrie en de farmaceutische sector.

  • [[en]]For roofs, balconies and facades of apartment buildings, social housing and industrial buildings, as well as structures such as bridges and tunnels, ETS Europe has specialized protective and waterproofing systems provided[[nl]]Voor daken, balkons en gevels van appartementsgebouwen, sociale woningen en industriële gebouwen, alsook voor structuren zoals bruggen en tunnels, heeft ETS Europe gespecialiseerde beschermings- en waterdichtingssystemen voorzien.
  • [[en]]For walls and ceilings of laboratories, hospitals, breweries and kitchens, the offer consists of a series of hygienic coatings..[[nl]]Voor wanden en plafonds van laboratoria, ziekenhuizen, brouwerijen en keukens bestaat het aanbod uit een reeks hygiënische coatings.
  • [[en]]Against heat and corrosion problems, we have developed a unique ceramic-based, single component, water-based, non-flammable and non-toxic coating.[[nl]]Tegen warmte- en corrosieproblemen hebben we een unieke keramische, enkelvoudige, watergedragen, niet-ontvlambare en niet-toxische coating ontwikkeld.
  • [[en]]For parking garages, tunnels, stables in the livestock and industrial buildings, there has been developed a nanotechnology-based coating which breaks down the CO2 in the air to 80%.[[nl]]Voor parkeergarages, tunnels, stallen in de veehouderij en industriële gebouwen is er een op nanotechnologie gebaseerde coating ontwikkeld die de CO2 in de lucht tot 80% afbreekt.
Team

Jean-Luc de Potter

[[en]]Owner of ETS Europe[[nl]]Eigenaar van ETS Europe

[[en]]LinkedIn page[[nl]]LinkedIn pagina

Leadership two

Position

Looking down into the dark gulf below, I could see a ruddy light streaming through a rift in the clouds.